KONTAKT ŠKOLNÍ JÍDELNA:

Alice Holá, vedoucí ŠJ

Bankovní spojení – ČSOB: 234309342/0300