• ŠKOLNÉ

Číslo účtu pro platbu školného:

234 308 921/0300

Platba školného ve výši 904 Kč je splatná do 15. dne v měsíci.

Při úhradě školného používejte variabilní symbol (stejný jako u stravného).

Do poznámky, prosíme, uvádějte jméno dítěte, popř. název oddělení, které dítě navštěvuje.

Předškoláci školné neplatí.

Děti s odkladem školní docházky školné rovněž neplatí. 

  • STRAVNÉ

Číslo účtu pro platbu stravného:

234 309 342/0300

Celodenní stravné je 39 Kč/den, stálá měsíční záloha činí 897 Kč.

Celodenní stravné pro děti s odkladem je 42Kč/den, stálá měsíční záloha činí 966 Kč.

  • PŘÍSPĚVEK SRPŠ

Číslo účtu pro platbu příspěvku SRPŠ:  

115-8659200277/0100

Výše příspěvku SRPŠ bude odhlasována na první třídní schůzce v měsíci září a je splatná do 31.10.2020.

VS: osobní číslo dítěte (jako u stravného)

SS: označení třídy (1-8): Kočičky – 1, Rybičky – 2, Medvídci – 3, Pejsci – 4, Tygříci – 5, Motýlci – 6, Zajíčci – 7, Žabičky – 8