• ŠKOLNÉ

Číslo účtu pro platbu školného:

234 308 921/0300

Platba školného ve výši 864 Kč je splatná do 15. dne v měsíci.

Při úhradě školného používejte variabilní symbol (stejný jako u stravného).

Do poznámky, prosíme, uvádějte jméno dítěte, popř. název oddělení, které dítě navštěvuje.

Předškoláci školné neplatí.

Děti s odkladem školní docházky školné rovněž neplatí. 

  • STRAVNÉ

Číslo účtu pro platbu stravného:

234 309 342/0300

  • PŘÍSPĚVEK SRPŠ

Číslo účtu pro platbu příspěvku SRPŠ:  POZOR –  NOVÉ ČÍSLO ÚČTU!!!

115-8659200277/0100

Výše příspěvku SRPŠ činí 1300 Kč a je splatná do 31.10.2019.

VS: osobní číslo dítěte (jako u stravného)

SS: označení třídy (1-8)

 

As much as we can help you write essay online, you must learn how to write a https://justbuyessay.com/ reaction paper because it may be among the questions you will be facing in your degree examination.