Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2018:

Návrh

If it is about one text, try and connect the text to some themes and concepts that are relevant to tick this site the text.