Motýlci

Jsme třída, která mezi sebe letos přivítala 15 nových dětiček. Nové děti se především učí zvládat základy sebeobsluhy, adaptovat se v novém kolektivu a v novém prostředí a tím získat povědomí o každodenním režimu ve školce. Starší děti se učí rozvíjet a prohlubovat své schopnosti a dovednosti.

Naším cílem je rozvíjet děti v samostatné a zdravě sebevědomé jedince cestou přirozené výchovy. Vedeme je k aktivnímu poznávání, podporujeme je k tomu, aby měly chuť k učení a zájem poznávat nové věci a objevovat neznámé. Umožňujeme jim porozumět věcem a jevům kolem sebe, rozvíjet schopnost přemýšlet, rozhodovat se a přizpůsobovat se. Veškeré aktivity směřujeme k tomu, aby zde dítě bylo šťastné a spokojené.
Nově je v naší třídě i logopedický koutek, ve kterém s dětmi pracuje školní logoped, paní učitelka Alena Fišerová.
S dětmi ve třídě pracují: Alena Fišerová, Nela Chudáčková

Dětský den – 3. června

Vážení rodiče,

v pondělí 3. června nás čeká oslava Dne dětí.

Téma: Cesta kolem světa

Prosíme, připravte dětem masku k tomuto tématu (již od rána).

Od 15.00 začíná program na zahradě MŠ s rodiči (soutěže pro děti …)

V 15.30 se můžete těšit na vystoupení dětí, které navštěvují kroužky hudební, taneční a Anglického jazyka.

Děti, které si rodiče nevyzvednou, zůstávají s paní učitelkou ve třídě.

Moc se na všechny těšíme.

Paní učitelky a děti

EKOPARK LIBEREC

Dne 6. 6. 2019 (čtvrtek) jedeme na celodenní výlet do EKOPARKU v Liberci.

Výlet je zdarma (hradí SRPŠ).

Prosíme rodiče, aby dovedli děti do 8:00 hod.

S sebou dětem dejte:

  • vhodný batůžek s pevnými popruhy,
  • JÍDLO A PITÍ NA CELÝ DEN (jídlo není možné na místě ohřát, pití – pevný uzávěr, dle počasí dvě lahvičky),
  • sportovní oděv a obuv (dle počasí pláštěnka).

Návrat bude cca v 16:00 hod.

Děti budeme předávat, až v MŠ (zahrada, třída).

 

Děkujeme za spolupráci

Paní učitelky a děti

Divadlo Spejbla a Hurvínka

Vážení rodiče,

v úterý  28. 5. 2019 navštívíme představení „Hurvínek mezi Osly“ v Divadle Spejbla a Hurvínka.

Vybíráme 110,-

Příchod do MŠ v 8.00 hodin.

Na oběd přijdeme o něco později  (v závislosti na dopravní situaci po Praze).

Příjezd okolo 12.00 – 12.30

Děkujeme a těšíme se

Paní učitelky a děti

Olympiáda

Dne 14. 5. 2019 v úterý se bude konat Olympiáda. Prosíme rodiče, aby své děti přivedli do 8.00 hod. Pitný režim na akci bude zajištěn. Dejte dětem pouze sportovní oblečení a obuv.

 

Děkujeme

Paní učitelky a děti

Sladovna Písek – celodenní výlet

Vážení rodiče,

v pondělí 15. 4. 2019 jedeme s dětmi na celodenní výlet do Sladovny Písek.

Odjezd od MŠ bude v 8.15 hodin, děti přiveďte do 8.00 hodin. Předpokládaný návrat je okolo 15.30 hodin.

Vybíráme 60 Kč.

S sebou: batůžek, jídlo na celý den, 2 šroubovací láhve s pitím, sladkost, pohodlný oděv a obuv

Děkujeme a těšíme se

Paní učitelky a děti

Kontakty

MATEŘSKÁ ŠKOLA KRYNICKÁ
Telefon: +420 233 556 692
Email: info@mskrynicka.cz
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Telefon: +420 233 552 652
Email: hola@mskrynicka.cz

Administrace

Aktuality