MIMOŘÁDNÁ REŽIMOVÁ PRAVIDLA PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A POBYT DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE OD 25. 5. 2020 DO ODVOLÁNÍ

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY JE ZAJIŠTĚN V DOBĚ OD 6,30 DO 17,00 HODIN

 • Všichni ti, kteří přicházejí do MŠ, vcházejí brankou jednotlivě nebo po malých skupinách, dodržují maximální možné odstupy a zabraňují velkému shromažďování před areálem i uvnitř areálu a v budově MŠ.
 • Zákonný zástupce přichází do MŠ v roušce, v dětské šatně pomáhá svému dítěti s převlékáním a předá jej přítomnému zaměstnanci a ihned opouští budovu mateřské školy.
 • V dětské šatně se zdržují max. 2 rodiny najednou, tzn. z každé rodiny jeden dospělý + dítě nebo děti.
 • Je zaveden tzv. ranní filtr/screening formou měření teploty pro děti při příjmu.

Přebírající zaměstnanec změří dítěti teplotu a dohlédne, aby si umylo důkladně ruce dezinfekčním mýdlem.

 • Při prvním vstupu do MŠ odevzdá zákonný zástupce dítěte podepsané Čestné prohlášení – Formulář je ke stažení na webových stránkách školy nebo vytištěný v šatnách u jednotlivých tříd.
 • Děti nenosí z domova žádné hračky.
 • Pokud si zákonný zástupce vyzvedne své dítě, nezdržuje se již v místě (např. na školní zahradě) a bezodkladně odchází z areálu školy.
 • Děti pobývají ve zvýšené míře venku, proto je nutné vždy v závislosti na počasí přizpůsobit jejich oděv.
 • Kroužky ani žádné původně plánované hromadné akce se nekonají.
 • Pokud se u dítěte objeví jakékoliv příznaky virového onemocnění, bude dítě umístěno
  do zvláštní místnosti pod dohledem dospělého. Zákonný zástupce bude okamžitě vyrozuměn a je povinen si dítě bezodkladně vyzvednout.
 • Další pravidla režimu dne vycházejí ze Školního řádu a Provozního řádu.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – ve formátu .pdf zde

Oznámení o úplatě za předškolní vzdělávání do konce šk. roku 2019/2020


Informace MČP8: První stupně základních škol a mateřské školy začnou v Praze 8 fungovat od 25. května

V souvislosti s uvolňováním epidemiologických opatření obnovuje MČ Praha 8 provoz svých mateřských škol a prvního stupně základních škol od 25. května 2020. Obnovení provozu mateřských škol neznamená obnovení povinného předškolního vzdělávání ve školním roce 2019/2020.
MČ Praha 8 poskytne mateřským školám, jejichž je zřizovatelem, součinnost při dodržování hygienických pokynů obsažených v dokumentu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V tuto chvíli je v předstihu rozvezena do všech 45 budov školských zařízeních (MŠ a ZŠ) v Praze 8 dezinfekce a ochranné pomůcky. Na každou budovou připadlo 100 litrů dezinfekce, 500 ks roušek a 100 párů rukavic. Zároveň všech 1700 pedagogických a nepedagogických pracovníků ZŠ a MŠ obdrží osobní lahvičku dezinfekce, roušky a štíty.
MČ Praha 8 žádá zákonné zástupce dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, aby zodpovědně zvážili nutnost nástupu svých dětí do mateřských škol. Péče o děti v mateřských školách do konce června 2020 je zamýšlena primárně jako pomoc těm rodinám, které nezbytně potřebují zajistit dohled nad svými dětmi z důvodu návratu k pracovním povinnostem.

Od 25. května 2020 začnou také dobrovolné vzdělávací aktivity pro žáky 1.–5. ročníků základní školy.

V této souvislosti je třeba připomenout, že, účast ve vzdělávání nebude povinná, pouze dobrovolná. I nadále bude pokračovat distanční výuka, která má prioritu. Budou vytvořeny skupiny po 15 žácích. Je možné, že po celou dobu se děti nesetkají se svými spolužáky a svým učitelem, který je vzdělával od počátku školního roku, jelikož se bude věnovat distančnímu vzdělávání. Skupiny budou naplňovány napříč všemi ročníky a jejich složení bude po celou dobu, tj. do konce června, zachováno. Skupiny se nesmějí doplňovat, nemůže docházet k výměně žáků.

________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče a milí prarodiče,

zdravíme vás v této nelehké době. Moc nás mrzí, že se nemůžeme věnovat vašim dětem.

Rádi bychom vás alespoň inspirovali návrhy činností, kdy si se svými dětmi můžete užívat společně strávený čas a přirozeně se tak připravovat na klidný vstup do první třídy základní školy.

 • Čtěte dětem, povídejte si nad obrázky, hrajte si s písmeny (první a poslední písmeno), dávejte si hádanky.
 • Hrajte deskové hry, pexesa (procvičujte barvy, tvary, počet, popis).
 • Kreslete si, hrajte si na malíře (dopřejte dětem velké formáty pro uvolnění ruky a zápěstí).
 • Trénujte vázání kliček, uzlíků, navlékejte korálky.
 • Choďte na procházky do přírody (povídejte si o počasí, přírodních jevech, rostlinách, hmyzu).
 • Zapojte děti do běžných činností (vaření, úklid, péče o domácí mazlíčky, práce na zahrádce nebo na svém truhlíku s bylinkami).

Jednotlivé činnosti dělejte krátce s pozitivní motivací. Nezapomeňte, že klid a trpělivost jsou základ. Umožněte dětem zažívat pocit úspěchu. Nechte jim prostor, ať co nejvíce věcí objevují sami. Dejte dětem důvěru.

DŮLEŽITĚJŠÍ, NEŽ CO SE DÍTĚ NAUČÍ, JE VÁŠ VZTAH.

Pro děti s povinnou předškolní docházkou a děti s odkladem školní docházky máme připravené Písanky a Matematiky předškoláka, které si  po telefonické domluvě můžete vyzvednout v mateřské škole. Dále můžete využít nabídky těchto odkazů:

http://www.predskolaci.cz/
https://dum.rvp.cz/vyhledavani/prochazet.html?rvp=P
https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky
https://edu.ceskatelevize.cz/

Přejeme všem hodně zdraví, mnoho příjemně strávených společných chvil a těšíme se co nejdříve na viděnou.

Kolektiv zaměstnanců mateřské školy